Man with Book

על הספר

בידיים חשופות הוא סיפור מעורר השראה על צעיר שפוגש בסרטן ומחליט לקחת את גורלו בידו. הספר מגולל את סיפורו של מיכאל מאז המפגש עם הסרטן ואת האתגרים עמם עליו להתמודד. הספר נכתב בצורה מיוחדת אשר מציגה את שקורה בחיי היום יום, התהליכים הרפואיים, הבדיקות, הפרוצדורות השונות וכו' ולצדן את התהליכים הנפשיים המורכבים המתלווים למסע החלמה מסרטן הן בהיבט החברתי והן בהיבט הנפשי האישי. לצד כל אלה הספר מספק הצצה לעולמו הפנימי של הכותב וחושף עדויות מרגשות למסעות בדמיון ולתהליכי ריפוי עוצמתיים אותם עובר מיכאל במהלך השנים.

נוסף לכל אלה, הספר מציג גישה ייחודית ואף מתריסה במידת מה להתמודדות עם הסרטן. גישה שאיננה מקבלת כמובן מאליו את המוסכמות הרפואיות והחברתיות. גישה שמבקשת להעמיד את פוגש הסרטן במרכז כמבריא ולא כ"חולה". כמי שכל העולם מונח לפניו ולא כמי שנגזר דינו.

זוהי הזמנה לצאת לדרך חדשה, לצעוד יחד אל הלא נודע ולדעת שהכול אפשרי ושהרופא העוצמתי ביותר שלך נמצא בתוכך.