Healing Energy Ball with intro_Moment.jp

הרדמת סרטן

הנושא המרכזי בו אני עוסק בספרי הוא הרדמת הסרטן. כיום, כאשר מדובר בסרטן, ובמיוחד כאשר מדובר במצב מתקדם, במרבית המקרים הרפואה מתקשה להביא לידי מצב של ריפוי מלא. ריפוי מלא משמעו אי הימצאותם של תאי סרטן כלל בגוף. מה שהרפואה מצליחה לעשות בדרך כלל הוא להרדים את הסרטן לפרקי זמן מסוימים. לעיתים בהצלחה רבה יותר ולעיתים פחות, ואילו הסרטן עודנו נמצא בגוף ברמה כזו או אחרת.

כשפגשתי את הסרטן גיליתי שגם אנחנו כמחלימים יכולים לבצע פעולות שונות באופן עצמאי על מנת לחזק את יכולת ההרדמה שלנו לצד הרפואה הממוסדת. בסופו של דבר, הרפואה מסייעת לגוף להרדים את הסרטן ואילו מי שמרדימו בפועל זה הגוף שלנו עצמו. מסתבר שגם אנחנו יכולים לסייע בהרדמת הסרטן לפרקי זמן ארוכים ולעיתים לא פחות מהרפואה הקונבנציונלית.

מטרתנו היא להפוך את הסרטן שבגופנו לכזה שניתן לחיות עמו בשלום במשך שנים רבות. כך למשל, גרורה שנמצאת באיבר מסוים עשויה להישאר  רדומה ולמעשה לא לגדול או להתפשט במשך זמן רב. בכך, הימצאותה בגופנו כלל לא מפריעה לנו לנהל את חיינו כבשגרה. ישנן דרכים רבות להרדמת סרטן ובספרי אני מסביר ומדגים שיטות שונות להשגת מטרה זו. בראש ובראשונה שמור אצלי מקום של כבוד למדיטציה ולדמיון המודרך בהם התעמקתי עם השנים ופיתחתי ושכללתי את יכולותיי.

אני ממליץ לכם במידה ופגשתם בסרטן ללמוד בהקדם כיצד יש ביכולתם לסייע לעצמכם ולפתח את יכולת הרדמת הסרטן שלכם.

היו בטוחים שיש ביכולתם להשפיע ולשנות את המצב לטובה בכל רגע נתון. גם ברגע זה ממש.

בהצלחה